[5MC Tuổi TEEN] 47 ĐỒ DÙNG THÔNG MINH SẼ GIÚP CUỘC SỐNG BẠN DỄ DÀNG HƠN

5MC Tuổi TEEN: 5 phút thủ công, DIY, tự tay làm hết, thủ công, những thứ hữu ích, mẹo, mẹo nhỏ, ác dự án thủ công, hoạt động thủ công, hướng hẫn, thử nghiệm

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, an toàn và độ tin cậy. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa theo thông tin trên video này đều tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào. Trách nhiệm của người xem là sử dụng có phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu có kế hoạch bắt chước, mô phỏng.Video sau đây có thể có hành động được thực hiện bởi các diễn viên của chúng tôi trong môi trường được kiểm soát – vui lòng sử dụng biện pháp phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu bạn dự định sao chép.—————————————————————————————-Đăng ký 5MC Tuổi Teen: bit.ly/2PAJoA6Soi Sáng Youtube: bit.ly/2TPVZhqĐăng ký 5 PHÚT THỦ CÔNG bit.ly/2F0If0mĐăng ký 5 PHÚT BÁNH BÈO: bit.ly/2rPaOsZĐăng ký 5 PHÚT VUI CHƠI: bit.ly/2RAA6We—————————————————————————————-Music by Epidemic Sound: epidemicsound.com/Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác): depositphotos.com

[5MC Tuổi TEEN] 47 ĐỒ DÙNG THÔNG MINH SẼ GIÚP CUỘC SỐNG BẠN DỄ DÀNG HƠN DẤU THỜI GIAN:00:04 Dụng cụ nhà bếp01:35 Trang trí rau xoắn ốc02:26 Găng tay làm sạch khoai tây04:36 Máy băm thịt tuyệt vời06:15 Tấm lọc mì ống tài tình—————————————————————————————-Video này được thực hiện cho mục đích giải trí. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, an toàn và độ tin cậy. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa theo thông tin trên video này đều tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào. Trách nhiệm của người xem là sử dụng có phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu có kế hoạch bắt chước, mô phỏng.Video sau đây có thể có hành động được thực hiện bởi các diễn viên của chúng tôi trong môi trường được kiểm soát – vui lòng sử dụng biện pháp phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu bạn dự định sao chép.—————————————————————————————-Đăng ký 5MC Tuổi Teen: bit.ly/2PAJoA6Soi Sáng Youtube: bit.ly/2TPVZhqĐăng ký 5 PHÚT THỦ CÔNG bit.ly/2F0If0mĐăng ký 5 PHÚT BÁNH BÈO: bit.ly/2rPaOsZĐăng ký 5 PHÚT VUI CHƠI: bit.ly/2RAA6We—————————————————————————————-Music by Epidemic Sound: epidemicsound.com/Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác): depositphotos.com
Nguồn: 47 ĐỒ DÙNG THÔNG MINH SẼ GIÚP CUỘC SỐNG BẠN DỄ DÀNG HƠN